miércoles, 30 de diciembre de 2009

Recitació

Les ultimes sessions de COED les hem dedicat a fer els debats, i també les recitacions.

Les recitacions consistien en, davant de tota la classe, explicar de memòria un conte, un poema, un monòleg...
Una manera molt interessant de posar en pràctica el llibre “Com parlar bé en públic” i de manera individual, perquè fins ara, tot ho havíem fet en grups.

Les recitacions dels meus companys han sigut unes bones recitacions, tan sols crec que es diferenciïn en el control personal dels nervis. Tots ens hem preparat una bona recitació, però els nervis ens afecten i ens pot sortir millor o pitjor, un tema que cadascú ha de procurar millorar segons ho necessiti.

Jo he recitat un conte, un conte infantil que des de ben petit que m’agrada. El conte es el d’en cigronet, un noiet tan petit com un cigró, però astut com una guineu.

Com en la majoria d’exposicions orals, hem agut de fer una autoavaluació, amb l’ajut del vídeo que un company ha d’haver fet quan fèiem la nostra recitació. El fet de veure el vídeo m’ha ajudat a veure els errors corporals, dels que no n’ets tan conscient durant la recitació.

Debats

El tema dels debats l’hem iniciat veient un vídeo d’un dels debats de la lliga universitària de debats i seguidament amb les pautes del debat que nosaltres havíem de realitzar.

Primer de tot ens hem d’ajuntar en grups de 10 persones, i dintre d’aquest grup, fer meitat i meitat, 5 persones que defensaran el SÍ del tema triat i les altres 5 defensaran el NO. Cada grup tindrà un capità que serà l’encarregat d’organitzar la preparació del debat, un mínim de tres oradors, que són els encarregats d’exposar els arguments de la defensa, i la resta seran investigadors, que són els que podran fer preguntes als oradors de l'altre equip.

El debat ha d’estar dividit en 4 parts, introducció, arguments, contrarguments i conclusions. (Cada part ha de tenir una durada de 3 minuts).

Feta l’explicació del debat, procediré a explicar les sessions dels debats a classe.
Primer, parlar sobre els temes dels debats, dir que tots eren interessants i que ens influeixen en la nostra futura vocació, ser mestre. Això ens ha ajudat a fer una bona recerca i plantejar uns bons arguments per als debats.
I en segon lloc, parlar sobre els debats en si, i comentar que crec que tots hem fet un bon treball, una recerca i estructuració correcte de la informació i una bona preparació per a l’exposició dels debats.

Finalment havíem de fer una autoavaluació conjunta del grup, el que ens ha permès veure i comentar els defectes que hem tingut en la nostra realització del debat, en el meu cas, defensar el NO a la utilització dels uniformes.

martes, 29 de diciembre de 2009

Territori

L’exposició “Territori” és el treball conjunt entre les assignatures de mòdul COED i TIC, en la que havíem de fer una exposició lliure amb l’eix temàtic Territori i amb una durada de 6 minuts (amb un minut de marge).

l’objectiu de l’exercici consistia en realitzar una bona exposició oral complementada per un bon suport audiovisual com és un power point.

L’Edu Muñoz i jo hem fet l’exposició sobre el “Territori Extraterrestre”, un tema inventat, però imaginatiu per tal de que l’exposició fos més divertida i interessant.

Fent clic aquí podreu observar el nostre power point

Per a fer-lo vam contemplar els consells de com fer un power point obtinguts a la classe de TIC, i per a l’exposició, ens vam centrar en el llibre “Com parlar bé en públic”.

L’activitat tenia una altre part pràctica, en la que havíem d’avaluar les exposicions dels nostres companys amb unes guies sobre els aspectes a tenir en compte.

Realitzar aquesta exposició ho valoro molt positivament, ja que hem dut a la pràctica les tècniques obtingudes al llibre “Com parlar bé en públic” i realitzar l’ajut tecnològic pertinent. El fet de realitzar-la per parelles, també ens ha ajudat en la mesura d’aprendre a organitzar-nos, d’aprendre a treballar de manera conjunta i no individual.

Cal dir que he realitzat una sola entrada referent a les exposicions, perquè no he considerat necessari realitzar una entrada per a cada dia de les exposicions, ja que el que obtinc en veure les exposicions dels meus companys és un conjunt de totes les exposicions, no només d’una sola.


A COED ens han fet llegir el llibre “Com parlar bé en públic”.

Es tracta d’un excel•lent llibre per a convertir-se en un bon orador, ja que tracta tots els temes que cal tenir en compte per a fer un bon discurs, per a parlar bé en públic.
El llibre tracta molts temes diferents, des de l’expressió corporal fins a com elaborar un discurs, que dir, que no dir i com dir-ho.Amés de la lectura, hem agut de fer un “resum” de llibre on hi poséssim els aspectes que creiem convenients per a tenir en compte a l’hora de realitzar qualsevol acte en públic.

Aquest treball el considero molt important pel fet que m’ha ajudat molt, m’ha fet veure aspectes que no tenia en compte a l’hora de preparar-me un acte en públic i com dur-lo a terme correctament.

he etiquetat aquesta entrada a les dues asignatures del mòdul perquè considero important la lectura d'aquest llibre per a les dues assignatures, no tan sols per a COED.

Anuncis i Guillermo Orozco

Una classe de COED bastant pràctica ha estat la que hem contemplat la comunicació digital, en la que hem vist uns anuncis i desprès una conferència del professor i investigador del Departament d’Estudis de Comunicació Social de la Universitat de Guadalajara a Mèxic Guillermo Orozco.

Amb els anuncis, el que hem observat ha sigut el fet que amb una càmera es poden transmetre moltes coses diferents d’una mateixa situació, és a dir, el càmera ens transmet el que ell ens vol transmetre sobre un mateix acte amb una diferent situació de la càmera, amb un angle determinat... però no tan sols amb els efectes visuals, sinó també amb repensades imatges i situacions com seria l’anunci del SEAT Altea.

Feu clic aquí per veure l'anunci.

La conferència de Guillermo Orozco va ser molt interessant, parla sobre la nostre actuació cap als infants, els hem de fer crítics, per poder veure des d’una perspectiva diferent el que ens volen transmetre, per veureu d’una manera crítica i no enganyadora.

Aquesta classe ha estat dinàmica i jo la descriuria com una mica filosòfica, perquè m’ha fet plantejar qüestions que anteriorment no m’avia plantejat, com la que nosaltres hem de transformar la ment d’un infant en una ment crítica per que pugui “defensar-se” de la societat.

La composició del text

A classe de COED hem treballat la composició escrita a partir d’unes fotocòpies on ens l’explica.

La composició d’un text, ve guiada per tres elements: Planificació, Composició i Revisió.

-Planificació: consisteix en establir els objectius que volem aconseguir amb el text i dur a terme una estratègia determinada per recollir seleccionar i ordenar la informació que volem transmetre.

-Redacció: consisteix en transformar els plans i les idees en llenguatge escrit, en un text coherent, estructurat d’una manera determinada i amb uns trets estilístics concrets, tenint sempre en compte, les característiques de la coherència, la cohesió, l’adequació, la correcció i la variació.

-Revisió: consisteix en avaluar el que hem escrit, decidir si s’adiu amb les nostres expectatives, i si convé, modificar el que sigui necessari per a millorar el text. Cal tenir en compte que no només revisem el text final, sinó que duem a terme operacions de revisió durant tot el procés de redacció.

El fet d’estudiar la composició escrita, ens farà millorar les nostres redaccions, i amb les tècniques també estudiades, podrem redactar textos més fàcil i clarament.

Els codis oral i escrit

A COED com és lògic, hem treballat les diferències entre el codi oral i el codi
escrit.

Tractant els termes des del punt de vista contextual observem que el canal oral és:

-Auditiu
-Serial
-Espontani
-Immediat en l’espai i temps
-Efímer
-Utilitza el codi no verbal
-Interactiu durant l’emissió del text

I que el canal escrit és:

-Visual
-Holístic
-Elaborat
-Diferit en l’espai i temps
-Durador
-No utilitza codis no verbals
-No hi ha interacció durant l’emissió del text

Un cop estudiades les diferències contextuals, estudiarem les textuals.

El canal oral:

-Marca les diferències dialectals
-Selecció menys marcada de la informació
-Poc gramatical
-Utilitza elements paralingüístics
-Estructures simples i breus
-Repetició lèxica

I en el canal escrit:

-Es solen eliminar les marques dialectals
-Selecció precisa de la informació
-Estructures gramaticals
-Pocs elements paralingüístics
-Estructures desenvolupades
-Evita la repetició lèxica

Havent tractat unes de les moltes diferències dels codis oral i escrit he pogut observar quines son les característiques de cadascun dels dos codis per separat i així millorar ambdós codis en el meu dia a dia.